top of page
CCL_Location_TH.jpg

บริการจาก CCL

CCL Label รับบริการผลิตฉลากสินค้า

ท้ังฉลากฟิล์มหด และฉลากสติกเกอร์

สําหรับลูกค้าที่ต้องการงานคุณภาพ

ในราคาที่เข้าถึงได้ ลูกค้าสามารถสั่งด้วย

จํานวนหลักพัน และพิมพ์ด้วยเครื่องdigital

หรือแม้กระทั่งหลักแสนหลักล้าน

ด้วยเทคโนโลยี combination ของเรา

Timeline  
CCL START LABEL 

01

Get Requirement 

1-2 วัน ทําใบเสนอราคา

(สําหรับงานท่ัวไป)

02

PDF Proof

และเซ็นยืนยัน 3 วัน 

03

ทําการผลิตและจัดส่ง

7 วันหลังจากรับ

commercial po

หมายเหตุ : รายละเอียดเหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจจะช้าเร็วขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

แองเคอ 1
03-Kyrö-Distillery-Company-Packaging-Werklig-on-BPO.jpg

Why Us  

ทําไมถึงต้องเลือก CCL Label
ในการผลิตฉลาก?

ต้องการให้ฉลากสินค้าโดดเด่นบนชั้นวางด้วยนวัตกรรมใหม่

คุณภาพและมาตราฐาน

ของฉลากสินค้าระดับสากล

ระดับงานบริการเป็นที่น่าพอใจ

Timeline
CCL START LABEL 

หมายเหตุ : รายละเอียดเหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจจะช้าเร็วขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

01

Get Requirement 

1-2 วัน ทําใบเสนอราคา

(สําหรับงานท่ัวไป)

02

PDF Proof

และเซ็นยืนยัน 3 วัน 

03

ทําการผลิตและจัดส่ง

7 วันหลังจากรับ

แองเคอ 2
ข้อดีของฉลากสินค้า

ข้อดีของฉลากสินค้า 

จดจําง่ายและคุ้นตา

สําหรับผู้บริโภค

ช่วยเพิ่มมูลค่า

ให้แก่สินค้า

เพื่อเป็นการสร้าแบรนด์

ให้กับธุรกิจ

สามารถบ่งบอกถึง

จุดประสงค์ของตัวสินค้า

ชนิดของฉลากสินค้า

ชนิดของฉลากสินค้าที่นิยมใช้ปัจจุบัน

CCL Label (Thai) Co., Ltd.

69/2 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์

ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 8:00 - 17:00 น.

คุณยศสันต์ ไพบูลย์วัฒนะพงศ์

(ฝ่ายขายและการตลาด)

  • Line
ติดต่อสอบถาม
bottom of page